Tripworks Congressen

Naast de organisatie van excursies en studiereizen, bestaan de diensten van Tripworks voor een belangrijk deel uit de organisatie en inhoudelijke begeleiding van congressen, symposia en andere evenementen waarbij kennisoverdracht centraal staat. Dit doen wij met name binnen de ruimtelijke en economische vakgebieden waarbinnen wij van oudsher actief zijn. Voor tal van opdrachtgevers heeft Tripworks de afgelopen jaren de inhoudelijke programmering van (internationale) congressen verzorgd. De diensten die wij hierbij aanbieden bestaan o.a. uit:

  • thema research (welke thema’s zijn interessant en actueel voor uw congres?)
  • het opzetten en uitvoeren van behoeftenonderzoek
  • advisering over het concept en ontwerp van het evenement
  • ontwikkeling en begeleiding van de inhoudelijke programmering
  • uitnodigen en (inhoudelijke) begeleiding van sprekers
  • advisering over en begeleiding van het marketing- en communicatietraject
  • advisering over mogelijke samenwerkingspartners en sponsoring
  • inhoudelijk en logistiek projectmanagement

Neemt u voor meer informatie over onze mogelijkheden contact met ons op via congressen@tripworks.nl of belt u naar 030 – 273 5691. 

 
 
 
 
 
 
 
                   © copyright 2020 - Tripworks Studiereizen

  login